Statlig satsning gav nästan 3 000 nyanställda i skolan

Nästan 3 000 personer, varav drygt 1 300 lärare, har nyanställts av skolorna med hjälp av det statliga bidraget i Lågstadiesatsningen. Bidraget har också möjliggjort att låta redan anställda gå upp i arbetstid. När de räknas in har bidraget lett till totalt nästan 4 000 heltidstjänster. Det visar Skolverkets uppföljning av hur bidraget för läsåret 2015/2016 använts. Statistiken finns också nedbruten på lokal nivå.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar