Regeringen behöver öronmärka EU-pengar för bredband

Tillgången till snabbt bredband är avgörande för Sveriges utveckling. För att säkra utbyggnaden måste staten skjuta till minst 4,45 miljarder kr som tidigare fanns i EU:s landsbygdsprogram.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar