Oroande slapp hantering av EU:s minimilönedirektiv

EU:s förslag om minimilöner är ett direkt hot mot Sveriges kollektivavtalsmodell. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte gör sitt yttersta för att stoppa minimilönedirektivet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar