Stockholms universitet startar lärarutbildning för F-3 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning till höst

Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny grundlärarutbildning med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Just nu går 6 profilstudenter i grundlärarprogrammet med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning med inriktning mot årskurs 4-6 som startade hösten 2018.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar