Marie Lindström ny chef för kommunikationsavdelningen

Marie Lindström har anställts som ny chef för kommunikationsavdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner. Hon tillträder sin tjänst den 6 april 2021.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar