Personskadeförsäkring vid distansstudier inom yrkeshögskolan

Personskadeförsäkringen inom yrkeshögskolan ska i fortsättningen gälla även vid vissa olycksfall under distansstudier, även efter covid-19-pandemin. Detta står klart efter att regeringen igår har godkänt de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Kammarkollegiet om nya försäkringsvillkor.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar