Inte rimligt att rektor är ansvarig för eleverna arbetsmiljö i hemmet

Skolans tillsynsplikt upphör när elever undervisas i hemmet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar