Regeringsbeslut möjliggör vaccinering av Modernas vaccin

Regeringens beslut i dag om att ge uppdrag till Kammarkollegiet att täcka försäkringskostnader för eventuella biverkningar innebär att regionerna kan påbörja vaccinering av Modernas vaccin.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar