Vill du testa nya myh.se?

Under 2021 kommer vi att lansera en ny version av myndighetens webbplats myh.se. Just nu söker vi dig som arbetar inom yrkeshögskolan eller någon av våra andra utbildningsformer för att testa och lämna synpunkter på den nya webbplatsen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar