Behov av tydliga besked om vaccinförsäkring

Modernas vaccin, som i dagarna levereras till Sverige, är inte en del av ett svenskt system för läkemedelsförsäkring. SKR uppmanar regeringen att skyndsamt åtgärda det.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar