Oförändrade patientavgifter i primärvården 2021

Patientavgifterna i primärvården i samtliga regioner är oförändrade inför 2021. En region höjer avgiften för läkarbesök inom den specialiserade vården.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar