Nödvändiga tillskott för att upprätthålla testningen

Regeringen ger besked i dag om ytterligare medel för testning och smittspårning. Det är nödvändiga tillskott för att regionerna ska kunna upprätthålla den storskaliga testningen av covid-19.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar