Regionerna inleder vaccinering av vårdpersonal

Regionerna planerar nu för vaccination av viss hälso- och sjukvårdspersonal. Vaccinationen görs i linje med Folkhälsomyndighetens tydliggörande av prioriteringsordningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar