Fortsatt arbete mot hot och hat under demokratiåret 2021

Som en del i regeringens satsning med att stärka demokratin har SKR fått medel för att fortsätta arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar