Bra förslag för möjlighet till ytterligare begränsningar

Regeringens förslag till nya förordningar kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen är viktiga när det uppstår behov av att införa ytterligare åtgärder för att minska trängsel.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar