Viktigt besked om fortsatta kostnadsersättningar

Regeringen tillskjuter ytterligare medel för merkostnader till följd av covid-19. Det är ett efterlängtat besked för regioner och kommuner.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar