Krislägesavtalet aktiveras i Region Uppsala

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar