Krislägesavtalet aktiveras i Region Skåne

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på bemanningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar