Satsning på ökad digitalisering i äldreomsorgen

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2021.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar