Tillfälliga regler är bra men löser inte kommuners behov

Regeringen har lämnat förslag för hur tillgång till information om skolväsendet ska säkras. SKR välkomnar förslaget men ser att kommunernas behov inte fullt ut är tillgodosett.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar