Krislägesavtalet aktiveras i tre regioner

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg. Anledningen är avgörande påverkan på personalförsörjningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar