Skolutredningen måste analysera på djupet

Regeringen har tillsatt en utredning om ett förstatligande av skolan. SKR anser att det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar