MYH:s GD Thomas Persson utreder statligt huvudmannaskap för skolan

Regeringen ger MYH:s generaldirektör Thomas Persson i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar