Äldreomsorgen ska stärkas – ny utredning tillsätts

SKR ser med tillförsikt på den utredning som ska lämna förslag till en stärkt äldreomsorg.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar