Nya överenskommelser med fokus på hälso- och sjukvården

Regeringen och SKR har slutit fyra nya överenskommelser för 2021. Totalt satsas 5,5 miljarder kronor på ökad tillgänglighet, stärkt cancervård, psykisk hälsa och en jämlik och säker vård.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar