Otillräckliga medel i överenskommelse om civilt försvar

SKR förlänger överenskommelsen med MSB om kommunernas arbete med civilt försvar. Dock tas inga nya steg i utvecklingen eftersom staten inte tillför kommunerna nya resurser.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar