Avtalet med Vårdförbundet löper vidare till 2022

Det är nu klart att avtalet HÖK 19 mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet löper vidare till den 31 mars 2022. Det ger tid att fortsätta arbetet med att utveckla avtalets tillämpning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar