Regeringen måste agera mot EU-direktiv om minimilöner

Parterna på svensk arbetsmarknad uppmanar i ett öppet brev regeringen att agera kraftfullt för att stoppa EU-kommissionens förslag om minimilöner.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar