Köp av verksamhet ökar inom välfärden

Privata utförare inom välfärden ökar successivt även under 2019. Det visar SKR:s årliga genomgång av regioner och kommuners köp av verksamhet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar