Fånga upp missförstånd tidigt

En stor andel elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Det påverkar både deras privatliv och framtida arbetsliv. Hur kan du som lärare upptäcka om en elev riskerar att hamna i matematiksvårigheter, och vad ska du göra då?


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar