Samverkanskontor – ett svar på skolchefernas önskan

Större förståelse, närmare kontakt och mer samarbete med skolmyndigheterna. Det svarade skolchefer på frågan om hur verksamheten kan förbättras. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten öppnat 16 samverkanskontor över hela landet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar