Granskning av läkarvård på äldreboenden

I dag har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterat en granskning av covid-vården på äldreboenden. Granskningen är viktig för det fortsätta utvecklingsarbetet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar