Steg i rätt riktning för publikmöten i kultur och idrott

SKR välkomnar förändringar som gör det möjligt med publikmöten inom kultur och idrott. Fler undantag bör kunna genomföras om fortsatt hänsyn tas till ett välfungerande smittskydd.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar