Framgångsrik rivstart för korta YH-utbildningar

Samtidigt som pandemin drabbade svensk ekonomi lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan ett nytt koncept med korta YH-utbildningar. Det som till en början var tänkt som en begränsad försöksverksamhet har snabbt blivit ett viktigt och efterfrågat utbildningskoncept inom yrkeshögskolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar