Digitaliseringsförslag till Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionen ska ta fram konkreta åtgärder för att stärka välfärden. SKR har presenterat flera förslag för att stärka välfärden genom digitalisering.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar