Stort intresse för Agenda 2030 i kommuner och regioner

FN:s globala mål för hållbar utveckling angår även Sverige. Nu publicerar SKR Öppna jämförelser Agenda 2030, med nyckeltal för att följa upp och utveckla det lokala arbetet för att nå målen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar