Regionala behov viktiga för ny vårdködelegation

Regionerna arbetar hårt för ökad tillgänglighet till vården. När regeringen nu tillsätter en delegation för kortare vårdköer är en viktig utgångspunkt de olika lokala förutsättningarna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar