GD har ordet: YH, KK och Tolkutbildning – höstens planering

Det har inte skett några förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under sommaren, när det gäller de verksamheter som MYH ansvarar för. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller även fortsättningsvis. Det finns ingen generell rekommendation om distansundervisning, på det sätt som fanns under mars-juni.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar