Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar