Svår situation för rektorerna

En verksamhet som påverkats starkt av coronapandemin är skolan, och det i en situation då det red...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar