Regeringen har lyssnat på kommunerna inför skolstart

Regeringen meddelar att det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning. SKR välkomnar beskedet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar