Tolv branscher beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Ansökningsomgång 2020 för statsbidrag för utveckling av branschvalidering är klar. Tolv av fjorton ansökningar inom ett flertal olika branscher har beviljats.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar