Den 18 augusti öppnar ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Den 18 augusti–17 september kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar