Viktig granskning av särskilda boenden

Idag har IVO presenterat preliminära resultat av sin pågående granskning av landets 1700 särskilda boenden. SKR välkomnar granskningen, som är ett viktigt led i lärandet under pandemin.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar