Ytterligare hundra nya kurser redan i år

Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gett myndigheten möjlighet att idag bevilja 107 nya kurser. Det ger plats för ytterligare 3600 studerande redan i höst.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar