Myndigheten beviljar fler platser på höstens utbildningar

Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gjort det möjligt för myndigheten att bevilja ytterligare 5100 platser fördelat på närmare 300 YH-utbildningar med start i höst.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar