Viktig information till er som fått fler platser i form av en ytterligare omgång

Myndigheten har nu beviljat 292 utbildningar en extra omgång. Detta innebär mer administrativt arbete både för myndigheten och för er som utbildningsanordnare. För att processen ska flyta på så smidigt som möjligt kommer här några användbara tips och påpekanden som vi hoppas kan komma till användning framöver.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar