Myndigheter uppmanas att fortsätta undvika enkäter

SKR fortsätter att vara restriktiv med enkäter till kommuner och regioner. Av samma skäl uppmanar SKR även myndigheter att undvika enkätutskick under hösten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar