SKR redo att bistå i coronakommissionens arbete

I dag presenterade regeringen en kommission som ska utreda krisarbetet kopplat till covid-19. SKR välkomnar beskedet och bidrar gärna i kommissionens arbete.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar