Dialog och hårt arbete behövs i arbetet med Agenda 2030

SKR välkomnar att staten vill ha en nära dialog med SKR, kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt behövs ökad tydlighet från regeringen om hur målen ska uppnås.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar